Cargill Operator in Ha_Nam, Vietnam

Operator

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

  • Trực tiếp giám sát, vận hành trong ca sản xuất để hoàn thành mục tiêu được giao

  • Giám sát và chịu trách nhiệm các vấn đề trong ca bao gồm: an toàn, an ninh, vệ sinh, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu khác

  • Đảm bảo các nội quy, quy định của công ty được thực hiện và tuân tủ đầy đủ trong ca

Qualifications

  • Tốt nghiệp đại học các ngành Cơ, Điện tử, Tự động hóa

  • Chịu khó, trung thực, sẵn sàng học hỏi

  • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

  • Sẵn sàng làm việc theo ca

Job Operations

Primary Location Vietnam-Ha_Nam-Ha_Nam

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: HA_00124