Cargill Customer Services Associate in Binh Duong, Vietnam

Customer Services Associate

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

35% Dịch vụ khách hàng

-Liên hệ với Khách hàng thông qua điện thoại, email để cung cấp, xử lý và phản hồi thông tin về các mối bận tâm, than phiền và yêu cầu của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ.

-Thu thập thông tin của khách hàng và cập nhật vào hệ thống cùng với các báo cáo cho Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng / Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng .

-Xác định các vấn đề Khách hàng gặp phải bằng cách đặt những câu hỏi hợp lý và dựa vào thông tin/nguồn lực sẵn có để đưa ra giải pháp tốt nhất cho Khách hàng.

-Thường xuyên liên hệ với Khách hàng để nắm bắt nhu cầu và duy trì mối quan hệ tốt với Khách hàng.

-Phát triển tính xây dựng và tinh thần hợp tác trong cô;\ng việc với các thành viên trong nhóm cũng như các Phòng ban khác.

25% Nhận đơn hàng và xuất hóa đơn:

-Tiếp nhận đơn hàng từ Khách hàng.

-Cập nhật thông tin đơn hàng vào hệ thống, kiểm tra tính sẵn sàng của sản phẩm và phản hồi thông tin đến Khách hàng.

-Xác nhận đơn hàng với Khách hàng

-Xem xét và duyệt những đơn hàng cần thiết dựa vào chính sách và quy định của Công ty để tiến hành giao hàng.

30% Kiểm soát nội bộ:

-Đảm bảo việc xuất hàng và nhận hàng tuân theo đúng quy trình & thủ tục của công ty.

-Kiểm soát cân xe: cân xe, kiểm tra định mức và xin phê duyệt khi cần

-Thực hiện việc kiểm soát cân vào/ra, kiểm tra chênh lệch và tuân theo quy trình quản lý sự chênh lệch Công ty.

-Kiểm tra chứng từ xuất kho/hóa đơn hàng ngày.

10% Các công việc khác:

-Kết hợp với Ngân hàng tiến hành kiểm tra các khoản thanh toán nhận được trong ngày.

-Gặp gỡ khách hàng

-Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý.

Qualifications

Education

  • Tốt nghiệp Đại Học

Experience

  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Dịch Vụ Khách hàng

  • Có kinh nghiệm Dich vụ Khách hàng cho Công ty sản xuất là một lợi thế.

Skills

  • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và đàm phán tốt.

  • Làm việc với áp lực cao.

  • Tuân thủ các quy định và nội quy Công ty

  • Kỹ năng làm việc đồng đội và thích ứng tốt.

  • Kỹ năng soạn thảo văn bản, biết sử dụng các phần mềm văn phòng.

  • Làm việc theo ca.

Job Supply Chain Management

Primary Location Vietnam-Binh Duong

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: BIN00113