Cargill EHS Coordinator in Dong Thap, Vietnam

EHS Coordinator

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

Chịu trách nhiệm về hoạt động An toàn, Sức Khỏe và Môi trường cho nhà máy Đồng Tháp theo đúng qui định của pháp luật nước Việt Nam và những qui định và EHS của Tập đoàn Cargill

Thực hiện những chương trình EHS cho toàn bộ nhân viên nhà máy (bao gồm cả đội ngũ nhân viên phòng Thương Mại, Dịch Vụ Khách Hàng, Hành Chính và nhân viên tại TAC) và nhà thầu nhằm tạo môi trưởng làm việc an toàn và nâng cao văn hóa an toàn trong nhà máy

Đào tạo về EHS cho nhân viên nhà máy (bao gồm cả đội ngũ nhân viên phòng Thương Mại, Dịch Vụ Khách Hàng, Hành Chính và nhân viên tại TAC) và nhà thầu

I. SỰ QUẢN LÝ SỰ XUẤT SẮC ĐÁNG TIN CẬY 20%

 • Quản lý thực hiện các hoạt động về an toàn theo kế hoạch an toàn và những chương trình an toàn do tập đoàn Cargill yêu cầu

 • Quản lý các hoạt động về giám sát môi trường lao động và môi trường xung quanh nhà máy đảm bảo việc tuân thủ các qui định về môi trường của nhà nước và qui định của tập đoàn Cargill

 • Quản lý các hoạt động về đảm bảo sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho nhân viênx

II. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC 30%

 • Lập kế hoạch thực hiện chương trình EHS cho nhà máy: An Toàn, Sức Khỏe, Môi trường

 • Tham gia đánh giá tình trạng EHS tại nhà máy và đưa ra những giải pháp ngăn ngừa

 • Lên kế hoạch và thực hiện thanh tra EHS theo định kỳ

 • Đào tạo và huấn luyện về EHS cho nhân viên và nhà thầu

 • Theo dõi và giám sát việc thực hiện chương trình EHS của các bộ phận và cá nhân trong nhà máy, nhà thầu,

 • Báo cáo hoạt động EHS tại nhà máy hàng tháng và cập nhật lên hệ thống Enablon

 • Tham gia tập huấn và đào tạo những chương trình EHS theo yêu cầu của pháp luật và tập đoàn Cargill

 • Thực hiện chương trình cải tiến trong vấn đề EHS tại nhà máy

 • Tham gia điều tra, đánh giá, phân tích những mối nguy tại nhà máy

 • Tham gia điều tra, phân tích, báo cáo những tai nạn hụt và những tai nạn ở nhà máy hoặc tại nhà máy để đưa ra những biện pháp khắc phục và phòng ngừa

III. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN, QUẢN LÝ NHÀ THẦU 10%

PROJECT PLANNING, CONTRACT/ VENDOR MANAGEMENT

 • Quản lý các dự án liên quan đến An toàn , Sức Khỏe , Môi trường: (Ví dụ lắp đặt mua sắm thiết bị an toàn, giám sát nhà thầu thi công, quan trắc môi trường ,khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp )

IV. ÁP DỤNG THỰC HÀNH TỐT, HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ 30%

 • Duy trì và áp dụng thực hành tốt về EHS một cách nhất quán (safety program, audit an toàn hàng ngày)

 • Phát triển kiến thức bản thân và có trách nhiệm đạt được sự hiểu biết về sáng tạo, kỹ thuật và xu hướng mới nhất cho lĩnh vựcEHS và thực hành đáng tin cậy.

 • Xác định cơ hội/nhu cầu huấn luyện và thực hiện huấn luyện các mục tiêu cho nhân viên về EHS , tập trung vào các kỹ năng huấn luyện và phát triển, thực hành an toàn và tiêu chuẩn công việc

 • Hỗ trợ các bộ phận khác về xem xét các vấn đề về EHS. Đồng hành cùng các thành viên có kinh nghiệm trong Ban An toàn và các nhân viên an toàn của các nhà máy khác để xác định cơ hội cải tiến đáng tin cậy hoặc xác định mức rủi ro tài sản có thể chấp nhận được.

V. QUẢN LÝ CON NGƯỜI, NGÂN SÁCH 10%

 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự trong Ban an toàn nhà máy .

 • Chịu trách nhiệm lên kế hoạch phù hợp, giao việc cho các thành viên của ban an toàn và giám sát của nhà thầu .

 • Thiết lập và quản lý ngân sách cho an toàn: Bảo hộ lao động, thiết bị an toàn

Qualifications

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành An toàn lao động, Quản lý môi trường, Kỹ thuật, Quản lý sản suất

 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý EHS cho các công ty nước ngoài, ưu tiên trong ngành chế biến thức ăn thủy sản và gia súc gia cầm.

 • Kỹ năng trình bày và huấn luyện tốt

 • Sử dụng được Tiếng Anh

 • Thành thạo Microsoft Office (word, excel, powerpoint).

 • Phương tiện và chỗ ở tự túc

 • Làm việc giờ hành chánh

Job Safety/Environmental Health

Primary Location Vietnam-Dong Thap

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: DON00055