Cargill Specjalista ds. Celnych in Wroclaw, Poland

Specjalista ds. Celnych

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

Specjalistads. Celnych

Doobowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. Celnych należećbędzie:

 • Zarządzanie wysyłkami eksportowymi (T1, T5,CMR, EUR1, faktura ISC)

 • Zarządzaniewysyłkami objętymi regulacjami związanymi z podatkiem akcyzowym(etanol)

 • Regularny kontakt z dostawcami usług logistycznych, agencjami celnymi, władzamilokalnymi (urząd celny, KOWR, Inspekcja Fitosanitarna)

 • Audyt dostawców usług logistycznych, , w celu zapewnienia przestrzeganiauzgodnionych procedur

 • Przygotowywanie i kontrola raportów dotyczących kosztów i działań wyżejwymienionych podmiotów

Pierwszyobszar odpowiedzialności (40%)

 • Koordynowanie działań związanych z eksportem, przygotowanie dokumentóweksportowych i certyfikatów (świadectwo zdrowia, świadectwo pochodzenia itp.)

 • Weryfikacja zgodności działań firmy z wymaganiami władz lokalnych lubeuropejskich w obszarze odpowiedzialności.

 • Przygotowanie dokumentacji do audytów i koordynacja działań naprawczych wprzypadku niezgodności.

Drugiobszar odpowiedzialności (30%)

 • Koordynowanie działań i śledzenie zmian w regulacjach prawnych związanych zrynkiem cukru i systemami zrównoważonego rozwoju: przygotowanie deklaracji iraportowanie wskaźników wymaganych przez przepisy prawa.dotyczące ( izoglukozy i bioetanolu)

 • Uczestnictwo w audytach.

Trzeciobszar odpowiedzialności (20%)

 • Zarządzanie załadunkami akcyzowymi

 • Przygotowanie dokumentów akcyzowych, dokumentacji wymaganej prawnie, faktur zaprzesyłki akcyzowe, miesięcznego raportu akcyzowego

Czwartyobszar odpowiedzialności (10%)

 • Koordynowanie działań logistycznych we współpracy z lokalnym działem planowania

 • Kontrola kosztów logistycznych: przygotowanie miesięcznych raportów i rozliczeń,(w ścisłej współpracy z lokalnym kierownikiem łańcucha dostaw)

 • Udział w negocjacji stawek i w procesie kontraktowania

 • Definiowanie odpowiednich procedur, przeprowadzanie audytów i identyfikacja usprawnień

Qualifications

Oferujemy:

 • Stabilnezatrudnienie - umowa o pracę

 • Pracaw środowisku rozbudowanych systemów produkcyjnych i energetycznych

 • Możliwośćkariery w dużej, międzynarodowej organizacji

 • Ubezpieczeniena życie i ubezpieczenie emerytalne

 • Opiekamedyczna

 • KartaMultisport

Wymagania:

 • Dobry poziom języka angielskiego w mowie i pismie

 • Wykształcenie wyższe (licencjat)

 • Kilkuletnie doświadczenie w administracji eksportowej i / lub dziale logistyki

 • Dobra znajomość procesów łańcucha dostaw

 • Znajomość procedur eksportowych i dokumentacji

 • Umiejętność ustalania priorytetów i organizowania pracy

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Job Finance/Accounting

Primary Location Poland-DS-Wroclaw

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: WRO00071